Obchodní podmínky
Platnost obchodních podmínek od: 01.03.2017

I. Základní ustanovení

 1. Elektronický obchod www.remoil.cz je součástí obchodní činnosti společnosti REMOIL s.r.o., IČ: 02095611, DIČ: CZ02095611, se sídlem Praha 5, Vřesovická 429/1, PSČ: 15521, Česká Republika, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 215510. /dále jen „Společnost“ nebo „Prodávající“/. Společnost je plátcem DPH. Číslo bankovního účtu Společnosti: 7690415001/5500, IBAN: CZ6155000000007690415001, vedený u Raiffeisenbank a.s., SWIFT: RZBCCZPP.
   
 2. Zákazník provádějící nákup je fyzickou nebo právnickou osobou, který provádí nákup přes internet pomocí elektronického obchodu www.remoil.cz  /dále jen „Kupující“/.
   
 3. Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím.

II. Jak nakupovat

 • Registrace nového zákazníka nebo přihlášeni stávajícího zákazníka
 • Prohlížení zboží
 • Vybírání zboží
 • Dokončení nákupu a potvrzení objednávky
 • Ceny

1. Registrace nového zákazníka nebo přihlášeni stávajícího zákazníka:

Chcete-li u nás nakupovat, musíte být zaregistrován. Registrace je otázka jedné minuty a stačí při ní vyplnit své údaje v registračním formuláři uvedeném na webových stránkách www.remoil.cz v sekci Registrační formulář. Jakmile se jednou zaregistrujete, příště se již jen přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem.

2. Prohlížení zboží:

Zboží prohlížíte procházením kategorií z levého menu. U každého zboží lze kliknutím na odkaz zobrazit jeho detaily - velký obrázek, celý popis, atd. Při prohlížení zboží nemusíte být přihlášeni.

3. Vybírání zboží:

U každého zboží je tlačítko pro jeho přidání do košíku. Chcete-li nakoupit více kusů jednoho zboží, upravte jeho počet v políčku pro počet kusů. Při výběru zboží nemusíte být přihlášeni.

4. Dokončení nákupu a potvrzení objednávky:

Odkazem nákupní košík vpravo nahoře si zobrazíte aktuální obsah Vašeho košíku. Tam můžete upravit počty kusů nebo zboží úplně odstranit. Je-li vybrané zboží v pořádku, přejdete na potvrzení nákupu. Zde si zkontrolujete souhrn nákupu a Vaše osobní údaje, vyberete způsob dopravy a způsob placení a potvrdíte objednávku. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží, kupující potvrzuje závaznost své objednávky a stvrzuje, že se seznámil/a s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Pro dokončení objednávky musíte být přihlášeni. Po dokončení objednávky, v systému se vytvoří objednávka, stav, které lze sledovat z vašeho zákaznického účtu online. V případě zvolení platby předem, objednávka není zpracována, dokud nedojde k její zaplacení. Objednávka v systému obsahuje veškeré nezbytné údaje pro zaplacení objednaného zboží.

5. Ceny:

U každého zboží je uvedena cena bez a včetně DPH. Cena je uvedená v českých korunách a eurech. Pro Českou republiku platí cena v českých korunách, pro země mimo Českou republiku, platí cena v Eurech. DPH se účtuje podle platné legislativy. Automaticky se Vám také započte uvedená množstevní sleva, dosáhnete-li požadovaného počtu kusů. V pravé horní části stránky vidíte během nákupu jeho celkovou cenu. Pokud Váš uživatelský účet disponuje stavem velkoodběratele nebo partnera, objednávkový systém automatický započte zvýhodněné podmínky prodeje. Odkazem Odhlásit ukončíte činnost pod Vaším uživatelským jménem. Toto po dokončení nákupu doporučujeme.

III. Dodání zboží

 1. Zboží zasíláme na území celé Evropské unie.
 2. Zboží je běžně expedováno během 1 až 3 pracovních dnů jako pojištěný balík prostřednictvím České pošty. Zboží může byt expedováno jinou přepravní společnosti, pokud kupující zvolí jiný způsob doručení, který prodávající akceptuje a kupující předem uhradí prodávajícímu takto zvolený druh přepravy zásilky.
 3. Při platbě předem, zboží expedujeme až po obdržení celé platby.
 4. Pokud objednané zboží nemáme skladem, expediční lhůta může byt prodloužená až do 30 pracovních dnů. Pokud v okamžiku zaplacení, zboží již skladem bylo, ale před expedicí bylo vyprodáno, kupující má právo od objednávky odstoupit s tím, že prodávající mu vrátí peníze zpět na bankovní účet bez prodlení.
 5. Přepravce za zboží během přepravy ručí. Proto doporučujeme, aby si kupující vždy zásilku při přebírání od přepravce důkladně prohlédl a v případě jejího poškození zásilku nepřebíral a ihned na místě sepsal protokol o poškození.

IV. Platební podmínky

 1. Kupující má možnost zvolit způsob placení a způsob doručení objednávky.
  • V hotovosti - při převzetí zboží na dobírku (pouze Česká republika)
  • Bankovním převodem - na základě objednávky (celá EU včetně České republiky)
  • PayPal - na základě objednávky (celá EU včetně České republiky)
 2. V případě platby ze zahraničí, veškeré náklady spojené s bankovním převodem nese kupující (při odeslaní platby musí kupující zvolit formu poplatků za převod platby OUR)
 3. Pokud si kupující objedná zboží na dobírku a nevyzvedne ji, má prodávající nárok na náhradu škody. Prodávající je oprávněn po kupujícím vymáhat poštovné, balné a také smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: Pět set korun českých). Kupující potvrzením objednávky prodávajícímu formou uvedenou v čl. II těchto obchodních podmínek souhlasí s důvodem a výší této smluvní pokuty. Kupující je povinen nárok prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty zaplatit ve lhůtě do 14 dnů ode dne uplatnění nároku prodávajícím.

V. Poštovné a balné

 1. Poštovné a balné jsou pro každou objednávku individuální a objednávkový systém jé vypočítavá automatický při objednání zboží online.
 2. V případě jiného typu přepravy zvoleného kupujícím (viz. čl. III odst. 2 obchodních podmínek) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu celou cenu přepravy předem ve výši stanovené kupujícím zvoleným přepravcem.

VI. Storno objednávky

 1. Kupující je oprávněn objednávku stornovat online přes zákaznický účet, pokud je stávající objednávka přijatá a zboží nebylo doposud expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody. Prodávající je oprávněn po kupujícím vymáhat poštovné, balné a také smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: Pět set korun českých). Kupující potvrzením objednávky prodávajícímu formou uvedenou v čl. II těchto obchodních podmínek souhlasí s důvodem a výší této smluvní pokuty. Kupující je povinen nárok prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty zaplatit ve lhůtě do 14 dnů ode dne uplatnění nároku prodávajícím.
 2. Prodávající má právo stornovat objednávku kupujícího, nebude-li částka do 14 dnů od data objednání a potvrzení přijetí objednávky připsána na bankovní účet prodávajícího.
 3. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.
 4. Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, že jí bude považovat za rizikovou. Podmínky, které mohou mít vliv na posouzení rizika jsou: nevyzvednuté objednávky, falešné objednávky, špatná platební morálka, podvodné jednání, objem objednaného zboží, zneužívání cizích jmen a kontaktních údajů, nefunkční email nebo telefon a další. Prodávající není povinen zveřejňovat metody posouzení rizika při zpracování objednávky. Prodávající není povinen se vyjadřovat v případě storna objednávky z důvodu rizika.

VII. Záruka

 1. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců, je standardní kvality a je na něj poskytována záruka dle platných legislativních předpisů a záručních podmínek výrobce. Pro fyzické osoby nepodnikatele činí standardní záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne zakoupení zboží, pokud záruční dobu neomezuje trvanlivost výrobku nebo zvláštní podmínky prodeje (např. akce nebo sleva).
 2. Záruční doba je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena.
 3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím zakoupeného zboží. Kupující nemá právo požadovat po prodávajícím náhradu škody z titulu nesprávného použití zakoupeného zboží.
 4. Prodávající nepřebírá žádné záruky za věci, do kterých zakoupený výrobek byl použit, pakliže ke škodě nedošlo v příčinné souvislosti s vadou prodávajícím prodaného zboží kupujícímu.

VIII. Reklamační řád

 1. Kupující je oprávněn zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Zboží musí být neporušené, v originálním obalu a nepoužité. Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující. Zboží musí být posláno jako standardní či obchodní balík, který je pojištěný na částku kupní ceny zboží. V žádném případě nesmí být zboží zasíláno na dobírku - v tomto případě prodávající zboží nepřevezme.
 2. Pokud kupující kupuje zboží v akci se slevou, toto zboží není možné vrátit prodávajícímu. Takový nákup je finální. Na takové zboží se vztahuje zkrácená záruka (v případě fyzické osoby nepodnikatele), která je omezená trvanlivosti prodávaného zboží nebo je omezená podmínkami prodeje konkrétního výrobku. Kupující je o tom při objednání informován.
 3. Pro uplatnění reklamace je nezbytné vyplnit reklamační formulář, který lze stáhnout na webových stránkách www.remoil.cz
 4. Zákonnou reklamaci je prodávající povinen vyřídit ve lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení prodávajícímu reklamovaného zboží a řádně vyplněného reklamačního formuláře. Náklady na dopravu reklamovaného zboží nese kupující.
 5. Reklamace musí obsahovat, reklamovaný výrobek, fakturu, podrobný popis závady, řádně vyplněný reklamační formulář, který lze stáhnout na webových stránkách www.remoil.cz
 6. V případě, že pro řádné vyřízení reklamace je nezbytná účast výrobce, vyhrazuje si prodávající právo na prodloužení lhůty vyřízení reklamace a to až o 90 dnů. Kupující s takovýmto prodloužením lhůty vyřízení reklamace souhlasí.
 7. V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamace nebo nebude prokázaná oprávněnost reklamace, veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace nese kupující.
 8. V případě, že vyřízení reklamace převezme výrobce, prodávající poskytne součinnost v komunikaci mezí kupujícím a výrobcem.
 9. Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

IX. Velkoobchodní a partnerský prodej

 1. Podmínky velkoobchodního a partnerského prodeje se řídí podepsanou smlouvou o obchodní spolupráci mezi prodávajícím kupujícím (velkoodběratelem).
 2. Kupující kupuje zboží za podmínek velkoobchodního a partnerského prodeje, v případě, že je přihlášen pod svým uživatelským jménem, který disponuje tímto právem a je označen jako velkoobchodní nebo partnerský odběratel.

X. Ochrana osobních údajů

Kupující uděluje souhlas prodávajícímu v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění se zpracováním svých osobních údajů, to vše za účelem zpracování objednávky kupujícího, nabídky produktů a služeb, provádění marketingových studií sledujících spokojenost zákazníků, zdokonalení nabízených produktů a služeb, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění. Kupující bere na vědomí, že má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas uděluje kupující dobrovolně, může jej kdykoliv bezplatně odmítnout.

XI. Elektronická Evidence Tržeb

 1. Oznámení dle § 25 zákona č. 112/2016 Sb. “Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 2. Prodávající zaeviduje tržbu a vystaví potvrzení o evidenci tržby v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím v rámci internetového obchodu www.remoil.cz.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.remoil.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek.