Co to je REMOIL a jak funguje?

REMOIL je přísadou do motoru, převodovky a jiných transmisních součástek. Záleží na vybraném produktu značky REMOIL, každý z nich je určen ke svému účelu.

REMOIL je určen pro obnovu a ochranu zážehových a vznětových motorů před opotřebením. Redukuje množství spalin v oleji. Zvyšuje kompresi. Zabraňuje tření za sucha při vysoké zátěži, přehřátí a spouštění motoru za studena, prodlužuje životnost motoru, atd.

Výrobky značky REMOIL jsou remetalizanty nové generace, vyrobené s použitím moderních, špičkových nano technologii. Částice remoilu jsou odolné vůči usazování v oleji. Na rozdíl od jiných aditiv nevytváří na povrchu celistvou kovovou vrstvu, ale pórovitou kovovou strukturu, která jako houba zadržuje olej, slouží jako doplňková zásobárna mazání, úspěšně chrání před opotřebením při vysokém zatížení, přehřátí a spouštění motoru za studená.

Princip fungování přísad REMOIL je velice jednoduchý. Při startování, prudkém zrychlení a přehřátí motoru je vyvinut vysoký tlak a teplota. Všechny součásti motoru tak přichází do přímého styku a jsou v bezprostředním kontaktu. (viz. obrázek č. 1)

V této fázi běžný motorový olej již svou práci nezvládá

V důsledku těchto procesů se aktivují částice remetalizantu, a na třecích plochách začínají vytvářet kovové vrstvy, které obnovují strukturu kovu – vyplňují rýhy, vrypy, veškeré mikropraskliny na povrchu válců, pístů a jiných součástí motoru. (viz. obrázek č. 2).

Částice REMOIL jsou složené ze slitin barevných kovů (viz. obrázek č. 3)

Podstatné je, že částice preparátu nereagují s olejem, ale používají jej jen jako dopravní prostředek do třecích oblastí. Tím se kompenzuje opotřebení pohyblivých součástí motoru a probíhá obnova opotřebovaného povrchu. Nedokonalý povrch se pokrývá tenkou vrstvou remetalizantu a tím se zvyšuje efektivita práce motoru, snižuje se jeho hlučnost. (viz. obrázek č. 4)

Třecí ztráta se značně snižuje a tím dochází k menší ztrátě konverze energie. Tepelná energie vzniklá spálením PHM, mění se v mechanickou energii s menšími ztrátami. Tento proces lze snadno sledovat klesáním teploty chladicí kapaliny a motoru (viz. obrázek č. 5)

Dále se remetalizant usazuje ve všech třeсích bodech, což znemožňuje „start na sucho“ a tím pádem chrání motor před zbytečným opotřebením, což prodlužuje životnost motoru. Ušetřená energie zvyšuje energetickou účinnost paliva a vede ke snížení spotřeby PHM a zvýšení výkonu.

Mnoho spotřebitelů zajímá, zda-li remetalizanty REMOIL zanášejí olejový filtr. Díky špičkové nano technologii, částice REMOIL jsou natolik malé (průměr je menší než mikron), že filtrem volně procházejí (viz. obrázek č. 6)

Dále Vám ukážeme, do jakých dalších zón se dostává REMOIL

Do jakých dalších zón se dostává REMOIL

Flash ukázka jak funguje motor automobilu

A sací ventil, vahadlo a pružina
B kryt ventilu
C přívodní/sací trubice
D hlava
E chladící kapalina (směs)
F blok motoru
G mazací skříňka
H olej
I vačková hřídel
J výfukový ventil
K zapalovací svíčka
L výfuk
M píst
N válcový spoj
O nosný válec
P kliková hřídel
1 nasávací fáze
2 kompresní fáze
3 spalovací fáze
4 odsávací fáze